ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัตยาไส เรามุ่งเน้นประสานความร่วมมือระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และเด็ก ๆ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของเรา คือ "สร้างคนดีเหนือสิ่งใด"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ผลงานของคนไทยที่ชื่อ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจทุกท่าน
                  ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม  “โครงการ เข้าค่ายปฏิบัติธรรม “ สวดมนต์ข้ามคืน  เพื่อความเป็น ศิริมงคลและแสดงมุทิตาจิต แด่ท่าน ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เนื่องในวาระวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด (ครบ 6 รอบ) ในคืนวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555  ณ.วัดคลองตาลอง  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
                   โรงเรียนสัตยาไส  โดยค...
ณะครู  ผู้ปกครอง พนักงาน และนักเรียนชาย-หญิง (ตั้งแต่ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) เข้าร่วมโครงการและร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้  โดยมีกำหนดการคือให้ทุกท่าน ถึงวัดคลองตาลอง ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 (แต่งกายด้วยชุดขาว)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                              ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัตยาไส

This content has been locked. You can no longer post any comment.

add

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัตยาไส

สมาชิกหรือผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนเพื่อสนับสนุนกิจการชมรมผู้ปกครองฯ

ชื่อบัญชี  ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัตยาไส
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาลำนารายณ์ ประเภท ออมทรัพย์

บัญชีเลขที่  345-0-68578-3